Fertility Clinic Brussels

A new beginning

Preïmplantatie genetische diagnose

Deze techniek laat toe om bij embryo’s bepaalde genetische afwijkingen op te sporen. Op de derde dag zal bij een goed ontwikkeld embryo een of twee cellen worden weggenomen en genetisch onderzocht. Op de vierde of vijfde dag krijgen we daar het resultaat van zodat we de embryo’s kunnen selecteren die de bepaalde afwijking niet hebben.
Let op ! Deze techniek kan enkel vooraf gekende en onderzochte afwijkingen opsporen en is dus zeker geen garantie dat een kindje geboren na PGD geen enkele afwijking heeft.

Praktisch : voor het toepassen van deze techniek wordt vooraf een afspraak gemaakt op het centrum medische genetica van het universitair ziekenhuis Leuven.