Fertility Clinic Brussels

A new beginning

TESE

Wanneer er geen zaadcellen gevonden worden in een ejaculaat kan via een biopsie van de teelbal nagekeken worden of er in de teelbal zelf zaadcellen aangetroffen worden. Zo dit het geval is kan het biopsieweefsel ingevroren worden. In het beste geval hebben we zo genoeg zaadcellen voor meerdere IVF pogingen.

Praktisch : U krijgt hiervoor een afspraak bij Prof Vanderschueren in UZ Leuven. Hij bespreekt met U de indicatiestelling en geeft u aan wanneer er meer of minder kans is op het vinden van bruikbare zaadcellen.
Een biopsie wordt in samenspraak met het LUFC georganiseerd en uitgevoerd door de uroloog in UZ Leuven