Fertility Clinic Brussels

A new beginning

Buitenlandse patiënten

Buitenlandse patiënten die in België worden behandeld vallen onder de Belgische wetgeving inzake de ethische gedragscode voor fertiliteitcentra. Dit houdt ondermeer in dat ook zij gehouden zijn aan beperkingen inzake het aantal terug te plaatsen embryo’s en aan de leeftijdslimieten voor IVF in België.
Voor donatie van gameten bestaat er in België de mogelijkheid tot een geheimhoudingsclausule. Dit betekent dat de donor de acceptor niet kent en omgekeerd. Desondanks is het aantal kandidaat zaadceldonors beperkt en bestaat er voor donorinseminatie een wachtlijst van zes maanden. Voor IVF met donoreicellen is de wachtlijst vele malen langer wegens een tekort aan kandidaat eiceldonors.
Buitenlandse patiënten kunnen een raming van hun behandelingskost opvragen via het e-mail contactformulier.